Det er mogleg å søke både for kommunar, privatpersonar, historielag og andre lag og foreiningar.

Søknadsfrist er 1. mai. De finn meir informasjon på nettsidene til Språkrådet: 

Tilskottsordning (sprakradet.no)

Kjær stad har mange namn (sprakradet.no)