Hukommelsesteamet er eit tverrfagleg team med sjukepleiar, hjelpepleiar og lækjar som i det daglege arbeider i ulike einingar i helsesektoren i Fitjar kommune.

I tillegg til dette samarbeider me tett med ergoterapeut og fysioterapeut dersom ein treng å søkje etter hjelpemidler. 

Teamet arbeider med verktøy i frå nasjonalt senter for Aldring og helse. 

Teamet er også med i nettverk med fleire andre kommunar i nærområdet. 

Hukommelsesteamet har teieplikt og vil behandle all informasjon konfidensielt!