Fitjar kommunestyre godkjente Årsmelding og Årsrekneskap for 2019 i møte 17.06.2020.