Utval for plan og miljø vedtok i sak PS 77/20 i møte i Utval for plan og miljø den 08.12.2020 mindre reguleringsendring for Spona Camping.

Dokument i saka finn du på lenkene under:

Møtebok sak PS 77/20 finn du her

Planskildring finn du her

Føresegner finn du her

Kart finn du her