Oppstartsmelding, planinitiativ, referat i frå oppstartsmøtet med kommunen, saksprotokoll, samt framlegg til planprogram finn de under, samt på ABO sin nettstad:
https://abo-ark.no/aktuelt/#reguleringsplaner

Dokument til høyringa:
Varsel om oppstart
Planavgrensing
Planprogram

Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet og planprogrammet skal sendast skriftleg til:
ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord
Eller e-post: poststord@abo-ark.no / haga@abo-ark.no
Innan høyringsfristen: 21.12.2022