Oppstartsmelding, planinitiativ, referat frå oppstartsmøtet med kommunen, saksprotokoll, samt framlegg til planprogram finn de under, samt på ABO sin nettstad:

https://abo-ark.no/aktuelt/#reguleringsplaner.


Dokument til høyringa:

Planinitiativ Landa næringsområde
Referat oppstartsmøte
Planprogram Landa næringsområde
Planavgrensing
Møtebok PS 41/22 Kommunestyre 28.09.22
Varsel om oppstart

Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet og planprogrammet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / sarah@abo-ark.no


Innan høyringsfristen: 31.01.2023