Lag og organisasjonar i Fitjar kan søke tilskot til drift eller særskilde prosjekt. Investeringar kjem ikkje inn under denne ordninga. 

Organisasjonar som inkluderer born vert prioriterte, men alle kan søke.

Rekneskap, og kontonr., samt kontaktinformasjon må følgje med for å bli vurdert. Frist for innsending 1. desember.

Søknad vert å sende til fitjar@fitjar.kommune.no.  Merk med kulturmidlar 2022

Dersom du har spørsmål kan du ringe Fitjar kulturkontor tlf 47 68 62 08.