Følgjande risikogrupper er anbefalt influensavaksine

 • Gravide etter 12.svangerskapsveke (2. og 3. trimester). Gravide i 1.trimester med anna tilleggsrisiko, etter individuell vurdering av lege. 
 • Premature born, særleg born fødd før veke 32 i svangerskapet, frå 6 månader til 5 år. 
 • Personar over 65 år
 • Bebuarar i omsorgsbustad og sjukeheim
 • Born og vaksne med:
  • Diabetes type 1 og 2
  • Kronisk lungesjukdom, inkludert astma
  • Hjarte- og karsjukdom, anna enn velregulert høgt blodtrykk
  • Leversvikt eller nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt personar med nedsett lungekapasitet eller hostekraft
  • Nedsett immunforsvar som følgje av sjukdom eller behandling av sjukdom
  • Svært alvorleg fedme (KMI over 40)
  • Anna alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege. 

Influensavaksine er i tillegg tilrådd til

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Personar som bur saman med immunsupprimerte pasientar
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar
 • Saneringspersonale og andre som jobbar i fjørnæringa

Risikogrupper som er anbefalt koronavaksine

 • Aldersgruppe 18-64 år som inngår i ei riskikogruppe
 • Aldersgruppe 65 år og eldre, og sjukeheimsbebuarar
 • Gravide etter 12.svangerskapsveke (2. og 3. trimester). Gravide i 1.trimester med anna tilleggsrisiko, etter individuell vurdering av lege.
 • Aldersgruppa 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom
 • Aldersgruppa 6 månader - 11 år med alvorleg grunnsjukdom etter individuell vurdering

Pneumokokkvaksine

Pneumokokkvaksine mot lungebetennelse er anbefalt til personar med risikosjukdom. Vaksinen er tilrådd med minimum 5 års intervall. Denne må ein kontakte fastlege for å få. 

Tid og stad for vaksinasjon

Stad for vaksinasjon: Fitjar Kultur og Idrettsbygg, Havnavegen 1, 5419 Fitjar 

Tidspunkt: Torsdag 02.11 kl. 09.00-17.00 og fredag 03.11 kl.09.00-12.00 

 

Pris:

- Influensavaksine: kr. 150,- (betal med VIPPS 113273 - Kategori Helsestasjon-vaksine eller betalingskort)

- Koronavaksine: Gratis

 

 

For å unngå at for mange kjem samstundes, blir det sett opp alternative tidspunkt ut i frå kva månad ein er fødd:   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Torsdag 02.11 

 
 
 
 
 

Fredag 03.11 

 

 
 
 
 
 

Kl. 09.00 

 
 
 
 

Januar- Februar 

 

 
 
 
 

Januar- Februar- Mars- April- Mai 

 
 
 
 
 

Kl. 10.00 

 
 
 
 

Mars- April 

 
 
 
 

 Juni- Juli- August- September 

 
 
 
 
 

Kl. 11.00 

 
 
 
 

Mai- juni 

 

 
 
 
 

Oktober-November- Desember 

 
 
 
 
 

Kl. 12.00 

 

 
 
 
 

Juli- August 

 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

Kl. 14.00 

 

 
 
 
 

September- Oktober 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Kl. 1500- 16.30 

 
 
 
 

November- Desember 

 
 
 
 

 

 

For spørsmål - ta kontakt

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med: Fitjar Helsestasjon, Tlf: 48 04 87 30, eller send e-post til helsestasjon@fitjar.kommune.no.

Ein kan også sjå på nettsidene til Folkehelseinstituttet www.fhi.no for meir informasjon om korona- og influensavaksine.