Ved legekontoret er det tilsett tre fastlegar.

Periode: veke 25 til og med veke 32 (19. juni tom 9. august).

Arbeidsoppgåvene er helsesekretæroppgåver. Betjening av telefon. Prøvetaking. Assistera legane ved undersøkingar og liknande.

Tilsetje må leggja fram politiattest av nyare dato.

 

Spørsmål om stillinga kan rettast til Anne- Kristin S. Rydland tlf: 976 53 988. (eventuelt 915 97 793/ 53 45 71 90)

ME SØKER DEG SOM:

  • Er autorisert sjukepleiar,
  • Sjukepleiarstudentar, Helsesekretær, medisinstudentar. 

 

ME TILBYR:

Utfordrande arbeidsoppgåver i eit spanande, travelt og triveleg miljø.

Løn- og arbeidsvilkår etter gjeldande avtaleverk i kommunal sektor.

 

Oppgje i søknaden:

  • kva tidsrom du ynskjer å arbeide. Ein gjer merksam på at behovet for ferievikarar kan variera i ferietida. Søkjarar som kan jobbe i 5 veker eller heile perioden vil bli prioritert.

 

Søknadsfrist: fortløpande.                   Søknadsskjema finn du her.