Arbeidsstad:

reinhald på Havnahuset, heimetenestene og Fitjar bu- og behandlingssenter, inkludert arbeid på kjøkkenet.

Periode: veke 25 til og med 32 (19. juni tom 13. august).

Sommarjobb på reinhald og kjøken inneber berre arbeid på dag.

Tilsette må leggja fram politiattest av nyare dato ved tilsetjing.

Ta gjerne kontakt for ein uformell samtale med avdelingsleiar Kari Bjelland Vik, tlf: 932 22 669

ME SØKJER DEG SOM:

  • Har fylt 16 år, skuleelvar, studentar eller andre med interesse.

 

ME TILBYR:

  • Løn- og arbeidsvilkår etter gjeldande avtaleverk i kommunal sektor.

 

Oppgje i søknaden:

  • kva tidsrom du ynskjer å arbeide. Ein gjer merksam på at behovet for ferievikarar kan variera i ferietida. Søkjarar som kan jobbe i 5 veker eller heile perioden vil bli prioritert.

Søknadsfrist: fortløpande.                                                         Søknadsskjema finn du her.