Miljøfyrtårn

Fitjar kommune er no Miljøfyrtårnsertifisert etter hovudkontormodellen. Fitjar folkebibliotek er også blitt miljøfyrtårn sertifisert. Kommunestyret vedtok i slutten av 2018 igangsetting av arbeidet.

Som Miljøfyrtårn tek Fitjar kommune eit aktivt miljøansvar og bidreg til grøn omstilling. Dette er ein viktig milepæl i miljøsatsinga til Fitjar kommune, i tråd med ny samfunnsdel i kommuneplanen og den grøne kommunen.

Du vil kjenne det igjen i tema som:

  • Energibruk
  • Transport og mobilitet
  • Avfallshåndtering
  • Kommunale innkjøp
  • Mat og redusert matsvinn
  • Helse- miljø og tryggleik

Teknisk sjef, Randi Karin Habbestad, har hatt ansvar for arbeidet med å få Fitjar kommune og Fitjar folkebibliotek Miljøfyrtårn sertifisert. Alle avdelingar i Fitjar kommune skal dei neste åra bli Miljøfyrtårn sertifisert. Snart vil kommunen få tildelt Miljøfyrtårn-diplom, som eit synleg bevis.

Vil du vite meir om sertifiseringsordninga kan du lese her