Her kan du søkja om ledsagerbevis, parkeringsløyve og Transportordninga for funksjonshemma (TT-ordninga).

TT-ordninga vert administrert av Vestland fylkeskommune, men det kan søkjast på skjema under.

Aktuelle lenkjer:
Forskrift om parkeringsløyve
Forskrift om TT-ordninga

Sjå aktuelle søknadsskjema under.