Eigedomskatten blir handsama på økonomiavdelinga og blir fakturert saman med dei kommunale avgiftene.

Rammer for arbeidet med eigedomsskatt er vedtekne av Fitjar kommunestyre 19. desember 2012 og justert i samsvar med budsjettvedtak i av 11. desember 2019.

Rammer og retningsliner for eigedomsskatten finn du her