Medlemar Personleg varamedlem
 
Geir Tore Søreide Vidar Giske
Sissel Jørgensen Anne Grete Hatlevik
Sunniva Tveita Benedicte Maraas
Sigrid Fangel Lillian Kongestøl Vik
Astrid Koløen Prestbø, KRF Geirmund Aga, H

Viktige lenker:

Lenke til vegleder for personer med funksjonsnedsetting

Lenke til ny kommunelov

Lenke til forskrift