Prisar på middagslevering frå Fitjar bu- og behandlingssenter og prisar for vederlag/eigenbetaling for praktisk bistand/heimehjelp finn du her

Folketrygda sitt grunnbeløp finn du her