Årsavgifter for vatn og kloakk gjeldande frå 01.01.2020.

Vassavgift bustad,  kr 3 339,-
Vassavgift leilighet <80 m2,  kr 3 126,-
Vassavgift fritidsbustad  kr 2 086,-
Vassavgift naust kr 2 086,-
Kloakkavgift bustad, kr 4 593,-
Kloakkavgift leiligher <80 m2 kr 3 446,-
Kloakkavgift fritidbustad kr 2 296,-
Kloakkavgift naust kr 2 087,-
Feiing/brannsyn kr 844,-
Vasspost kr 522,-

Prisane er inklusive meirverdiavgift

Tilknyting til bustad over 250 m2 får påslag jf berekningsgrunnlaget. Grunnlag for berekning av tilknyting og årsgebyr finn du her. Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS står for innsamling av hushaldsavfall og administrerer slamtøming for bustader og fritidsbustader i kommunen. Informasjon, tømmekalender og priskalkulator finn du på SIM sin nettstad