Fitjar legesenter har mange vaksiner mot lungebetennelse, pneumokokkvaksiner.          

Det er anbefalt at alle over 65 år og dei med underliggjande sjukdomar tar denne vaksina.  

Ta kontakt med legesenteret om det er aktuelt å få denne.