Fitjar kommune har ulike tenester som kan hjelpe deg dersom du er uroa for deg sjølv, ein ven eller andre barn og unge i Fitjar. Gå inn her for meir informasjon om kva for tenester me har og kven som kan hjelpe deg. 

Kontakt meg

Du kan også sende inn elektronisk melding om at du ynskjer at kontaktlærar, rektor, ped.leiar eller styrar tek kontakt med deg. 

Du kan enkelt sende inn melding via denne lenken.