Øvrebygda skule ligg i landlege omgjevnader ca 8 km frå Fitjar sentrum.

Skulen er bygt ut i fleire etappar og har eigne avdelingar for små- og storskule. Skulen er ein tredelt barneskule med ca 60 elevar. 

Satsingsområdet dette skuleåret vil vera eit inkluderande skulemiljø. I tillegg har me fokus på lesing,rekning og tidleg innsats i småskulen.

Skulen arrangerer fleire tilstellingar der alle elevane er med!

Skulen har leksehjelp frå 3. klasse og SFO for småskulen.

Les meir om Øvrebygda skule på skulen si heimeside her

 

Innskriving i mars ved skulestart til hausten.