Meld frå om feil, manglande lys mv. på kommunal veg - meld inn til kommunen via FiksGataMi eller send epost til fitjar@kommune.no 

Meld frå om feil på fylkesveg - Vestland fylkeskommune

Meld frå om feil på europaveg - Statens vegvesen

Statens vegvesen - Brøyting, strøing og salting

Opplysningar om kven som eig vegen, kan ein finna på Statens vegvesen sitt vegkart.

Hvis du har spørsmål angåande informasjonstavlene, parkeringsplassene, evt melde inn feil ved Sandvikvåg ferjekai, må du ta kontakt med Vegtrafikksentralen på telefonnummer 175.
Meld frå om feil på europaveg - Statens vegvesen