ledsager_450x601

Er du funksjonshemma, kan du søkje om å få skrive ut eit ledsagerbevis.  Dette skal gje den personen som følgjer deg fri, eller rabattert tilgang, til ein del kultur- og fritidsarrangement
og til visse transportmiddel.

Beviset blir skrive ut til deg.

Vi innhentar eventuelt fråsegn om ditt behov for følgje frå lege, helseinstitusjon eller helse- og sosialetaten i kommunen. Deretter blir det gjort eit vedtak. 

Det blir ikkje gjort noko økonomisk behovsprøving i samband med søknaden. Ordninga er ikkje avhengig av om du mottar trygd.

Søknad sender du elektronisk via denne lenken. Ledsagerbeviset er gratis. 

På Helsenorge sine nettsider kan du lesa meir om bruk av ledsagerbevis.

Lov om pasient- og brukerrettigheter