ledsager_450x601

Er du funksjonshemma, kan du søkje om å få skrive ut eit ledsagerbevis.  Dette skal gje den personen som følgjer deg fri, eller rabattert tilgang, til ein del kultur- og fritidsarrangement
og til visse transportmiddel.

Beviset blir skrive ut til søkjar. 

Det blir ikkje gjort noko økonomisk behovsprøving i samband med søknaden. Ordninga er ikkje avhengig av om du mottar trygd.

Dette må sendast inn samen med søknad: 

  • Bilde i passfotoformat 
  • Erklæring frå lege eller offentleg helse-/sosialetat, denne må innehalde bekreftelse for behov for ledsager. Denne må ikkje vere eldre enn 1 år. 
     

Søknad sender du elektronisk via denne lenken. Ledsagerbeviset er gratis. 

På Helsenorge sine nettsider kan du lesa meir om bruk av ledsagerbevis.

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Barne, ungdoms- og familiedirektoratet - Søke om ledsagerbevis