Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskotsordningar for arrangement for fysisk aktivitet og friluftsliv

Mål for ordninga
Tilskotsordninga skal medverke til auka deltaking i helsefremjande, trivselsskapande og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga. 

Kven kan søkje
Frivillige lag og organisasjonar som er registert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret) og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremjande tiltak for friluftsliv. 

 

Tilskot til friluftsaktivitet - Vestland fylkeskommune – søknadsfrist 1.februar 2023

 

Taksering av nye skatteobjekt

I perioden desember 2022 til januar 2023 vil det bli føretatt taksering av nye skatteobjekt som er komen til i løpet av 2022