Sakspapir til møte i kontrollutvalet 14. september 2020 kl. 11:00