Frå i dag kan frivillige lag og organisasjonar søkje om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordela 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Søknadsfristen er 1.september, men fleire lag og organisasjonar må senda søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligare. Husk at alle som søkjer må vera registrert i Frivilligheitsregisteret.

Søknadsskjema og meir om ordninga finn du på www.lottstift.no