Fritidskort

Våren 2022 legg me ikkje opp til refusjon.

Barn og unge i Fitjar får dekka inntil 1000,- kroner våren 2022 for medlemskontigentar og deltakaravgifter til faste, organiserte fritidsaktivitetar.

Alle med barn og unge frå 6-18 år kan betala fakturaen ved å oppretta og bruka fritidskort på www.aktivitetforalle.no