Vinmonopolet har i dag fatta avgjerd om å etablere pol i Fitjar i 2021. Fitjar kommune og næringslivet i Fitjar har jobba i fleire år for å få til ei slik etablering, og meiner dette vil gje viktige og positive ringverknadar for lokalsamfunnet.

Vinmonopolet grunngjev valet av Fitjar slik:

«Fitjar i Vestland er en tradisjonell landbruks- og fiskerikommune som i dag står på mange ben; verft, vindmøllepark, hytteområde, hotell, småbåthavn og et av Nord-Europas største smoltanlegg bidrar med aktivitet og fremtidstro. Fitjar sentrum utvikles stadig og har et levende handelsmiljø bestående av rundt ti butikker som årlig omsetter for ca. 150 millioner kroner.»