Møtet finn stad i møterom 2. etasje på Fitjar rådhus, og tek til kl. 12.00.