Bård_1280x880
Foto: Aase Nøttveit.

Føremålet med tilskotsordninga er å minimalisera tapet av verneverdige kulturminne. Ordninga skal stimulera til auka innsats på kulturminnefeltet og styrka vern av prioriterte kulturminne av lokal og regional verdi.

Tilskotsordninga tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunen.

Alle private/ organisasjonar som er eigarar av eit kulturminne kan søkja om tilskot.

Ved spørsmål, ta kontakt med Fitjar kommune på telefon 53 45 85 00,  eller send e-post til fitjar@fitjar.kommune.no  Kontaktperson i kommunen er Aase Nøttveit.

Søknadsfrist er 15. januar 2022. Lenke til søknadsskjema finn du her: