Takseringa omfattar bustadar, fritidsbygg, næringsbygg, verk og bruk og frådelte tomtar. Ved taksering av bustadar og fritidsbygg vert det berre nytta utvendig synfaring.

Dei skatteytarane som ynskjer å vera til stades under takseringa må gje skriftleg tilbakemelding til kommunen innan 14.desember, via e-post eigedomsskatt@fitjar.kommune.no eller post til Fitjar kommune, Postboks 83, 5418 Fitjar.

Meldinga må innehalda gardsnummer, bruksnummer, adresse og telefonnummer til skatteytar.