Førehandsrøysting

Perioden for tidlegrøysting tek til 1. juli, og varer til 9. august. Tidlegrøysting går føre seg på rådhuset, i ordinær opningstid.

Ordinær førehandsrøysting startar 10. august, og varer til og med siste fredag før valdagen (10. september). 
Du kan røyste i kundetorget på rådhuset i opningstida, kl. 09:30 - 14:30.

Utvida opningstid for førehandsrøysting:
Veke 35: måndag - torsdag til kl. 18:00
Laurdag 4. september kl. 11:00 - 15:00
Veke 36: måndag - torsdag til kl. 18:00

Manntalet

Manntalet er ei liste over personar som har rett til å røyste ved val i Noreg.

Manntalet er lagt ut til offentleg ettersyn i kundetorget på Fitjar rådhus, til og med valdagen. Her kan du sjekka at du står registrert i manntalet. Meiner du at manntalet inneheld feil eller manglar, må grunngjeve krav om retting sendast skriftleg til Fitjar valstyre. Dette kan sendast på epost til: fitjar@fitjar.kommune.no, eller til Fitjar valstyre, postboks 83, 5418 Fitjar.

Digitale valkort

I år vil veljarane få tilsendt valkortet digitalt, gjennom sin digitale postkasse eller Altinn.

Valkortet er ei stadfesting på at du står i manntalet, og at du har røysterett. Det gjeld ikkje som legitimasjon.