Storspove-kylling ved vegen2
Foto: Aase Nøttveit

Klarer du å sjå dei?

Det er observert eit foreldrepar av storspove med fire kyllingar på Rimbareid. Dette er ein art som er sterkt trua (EN) etter Norsk rødliste 2021.

Vis omsyn i området!

Kanskje du er heldig å få sjå dei. Du kan lese meir om arten her