Gamle Vestbøstadvegen er open for gåande, syklande og personbilar inntil 3,5 tonn inntil vidare. 

Vegen kan verta stengd på kort varsel fram til 01.05.2024.

Vegen vert stengt fordi det er fare for at den kan rase ut.

Omkøyring via Fitjar sentrum eller Rydland

Tiltak er satt i gang for utbetring.