Startopp

Det er mange ulike spørsmål som dukkar opp når ein har ein god idé som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste. I løpet av februar vil Atheno halde StartOPP kurs i fleire av Sunnhordlandskommunane, der du vil få ei innføring i kva som er viktig å tenke på i samband med ei etablering. Målet er at du etter endt kurs skal ha eit godt grunnlag for å avklare og arbeide vidare med ideen eller verksemda di.​

Kursa er gratis og ope for alle, uavhengig av kvar i Sunnhordland du held til. ​

NB! Det vil kunne kome endringar på kort varsel dersom dei nasjonale/lokale retningslinjene vert endra.​

Førebels er det satt opp følgjande kurs:​

2. februar kl. 18-20 – Atheno, Vabakkjen 6​

8. februar kl. 18-20 – Moster Amfi​

For meir informasjon eller påmelding ta kontakt med Reidun Rykkje på epost reidun@atheno.no  eller på telefon 91745102