wigun
Foto: Bente Bjelland

Leiar i kompetanse- og bemanningsverksemda i Subshore på Stord, Atle Wigum, kom for ei tid tilbake med tilbod til Fitjar kommune om å låna kunstverket «Sommerfugl i Vinterland» av Alexander Isdal Gunther på ubestemt tid. Fitjar kommune takka ja til å ta imot dette flotte tilbodet. Verket vart  torsdag overrekt til  Fitjar kommune v/varaordførar/styreleiar i Fitjar tinghus Sigurd Andre Maraas.  

I overrekkingstalen sa Wigum m.a. :
«Vi håper og tror at kommunen og innbyggerne kan få til noe kjekt rundt kunstverket. Det er i alle fall vårt ønske og lille mål med dette, og grunnen til alt vårt engasjement i lokalsamfunnet - å skape merverdier sammen.
Som en næringsaktør mener vi dette er en forpliktelse vi har, gjennom det at vi utøver en virksomhet på lag med og på grunn av samfunnet, på et generelt plan. Vi forsøker å skape merverdi i ressursene som vi som samfunn eier sammen. For vår virksomhet er den største ressursen mennesket.

Til og med, eller på tross av, at store deler av vår virksomhet er å drive som bemanningsselskap, som jo en stor del av det politiske miljøet i Norge mener mer eller mindre er roten til alt vondt, så ser vi nå uansett på oss selv som en seriøs og viktig bidragsyter både i næringslivet og i lokalsamfunnet.

Med å låne ut dette bildet til Fitjar kommune ønsker vi å oppfordre til ulike aktiviteter med mål om å oppnå noen av de verdiene vi har i vårt verdisett, spesielt rettet mot barn og unge.
Foruten å støtte en spenstig lokal kunstner, så ser vi at kunstverket på vindmøllen har skapt et stort engasjement, som vi håper å kunne bevare hvis kunstverket på møllen nå blir malt over.
Vi vet at skoler og barnehager har hatt maleriet som mål for flere turer ut i fjellet. Mange barnefamilier fra hele øya vår har tatt med seg de små og gått tur for å se på maleriet. Dette er sosialt og samlende, det er aktivitetsskapende og således også positivt for folkehelsen. Alt viktig i et større perspektiv, som vi kanskje kan videreforedle også den dagen vindmøllen skulle bli kun hvit igjen.

Vi oppfordrer kommunen til å bruke kunstverket aktivt for å skape engasjement hos barn og unge.

Kanskje kan man ha en sommerfugl-dag der kommunen stiller ut kunstverket oppe på fjellet. Gjennom året kan skolene ha en oppgave i kunst og håndverk som går på å tegne/male noe av det samme, eller male aktiviteter man ønsker seg i fjellet, e.l. Alle kan så levere inn sine kunstverk på fjellet under denne sommerfugl-dagen, der en jury velger ut 3 vinnere. Disse kan man la henge på skolene til neste år.

Vi kan stille med premier som kan være en liten pengegave som barnene (vinnerne eller hele klassen) selv skal gi videre til et godt formål, som de velger helt og holdent selv. På denne måten får man også engasjert barn i å tenke sosialt ansvar, og viktigheten av å hjelpe andre. Det er mange ulike ting man kan gjøre for å skape samlende glede og engasjement rundt dette, og vi håper kommunen og skolene tar oppfordringen og ser mulighetene. Får vårt bidrag en slik effekt blir vi veldig glad».

Varaordførar Sigurd Andre Maraas FRP har som kjent engasjert seg mykje når det gjeld bevaring av gatekunstverket på mølle 17. Han tok imot kunsverket og takka så mykje på vegne av Fitjar kommune.

Han tok Wigun på ordet om at det skulle verte aktivitet rundt kunstverket, og signaliserte at både Wigum, kunstnaren og alle elevane ved Rimbareid skule vil bli invitert med på fottur til mølle 17 for å sjå på kunsten. Elevane på ungdomstrinnet skal få tilbod om å delta i ein teikne/kunstkonkurranse med tema kunst, industri, kompetanse, framtid, lek og miljø. Resten av grunnskulen skal også få tilbod om å bli involvert i kunstverket på eit eller anna vis. Kunstnaren vil verte utfordra til  å  fortelje om bakgrunnen  og historia om korleis kunstverket vart til.

Dersom nokon skulle ønska å ta kunstverket i augesyn, er det å finne i 2. etasje på Fitjar rådhus.