Dette skuleåret er det gratis kjernetid for 1. klassingar, 2.klassingar og 3.klassingar. 

Kjernetida er om ettermiddagen mellom kl. 13:10 og 15:30. 

For meir informasjon om SFO generelt, sjå her.

Ta kontakt med skuleadminstrasjonen for spørsmål.