barnehage1
Foto: Pixabay

Barnehageåret 2022/2023

  • Barn som fyller eitt år innan utgangen av august det året det vert søkt om barnehageplass, har etter søknad innan fristen for hovudopptaket rett til å få plass i barnehage innan august.
  • Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen det er busett.
  • Retten gjeld i kommunen, ikkje i ein bestemt barnehage.
  • For barn med rett til prioritet er det inga nedre aldersgrense.

Regjeringa ynskjer å gje fleire barn rett på barnehageplass. Departementet har utvida retten til barnehageplass. Det betyr at barn fødd i september, oktober og november vil ha rett til barnehageplass den månaden dei fyller eitt år.

Generell søknadsfrist er 1. mars 2022.

Søknadsskjema finn du her:

Kommunen kan oppfylla retten til barnehageplass på tre måtar: 

  1. Barnet får første ynskje oppfylt
  2. Barnet får andre ynskje oppfylt
  3. Barnet får eit tilbod i annan barnehage