riis

Et nyskapende, tverrfaglig prosjekt for kreativ ungdom:
Gjennom en kreativ prosess, ledsaget av profesjonelle kunstnere som mentorer, får deltakerne veiledning til å skape et nytt produkt som kombinerer låtskriving og visuelle uttrykk!

En trygg møteplass for ungdommer med like interesser

Hvem kan søke? 
Alle ungdommer i alderen 15 –18 år, bosatt i Norge, som ønsker å utvikle sin skapertrang og få muligheten til å lære mer av dyktige, kjente mentorer. 
Vi stiller ikke krav om at søkeren må være kulturskoleelev.

Hvordan søke om å bli med?
Lørdag 1. januar 2022 åpner søknadsportalen på kulturskoleradet.no Søknadsfrist er 28. februar 2022
Vi ønsker søkere som har interesse for låtskriving innenfor rytmisk musikk og visuell kunst.

Inntil 20 ungdommer vil bli valgt ut til å delta
Vi er behjelpelig med å søke om godkjent fritak fra ordinær undervisning for søkere som får tilbud om plass.

Økonomi:
genandel for deltaker: 400 kroner.
Arrangør dekker reise, alle oppholdsutgifter og verksteder.

Promoteringsvideo ligger ute på YouTube samt på Norsk kulturskoleråds Facebook-side og Instagram-konto.

Riis-prisen er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og konsernet Andr. L. Riis, eier av Riis Bilglass- landets største bilglasskjede.

Konsernet har et «hjerte» for kultur, og bidrar med sin støtte på ulike kulturelle arenaer.

Mentorene er:

  • Torstein Flakne- gitarist, låtskriver og sanger – les mer HER
  • Oda Victoria Reitan - billedkunstner – les mer HER
  • Tora Dahle Aagård- gitarist, låtskriver og sanger - les mer HER

Prosessveileder:

  • Andreas Brännlund blir en viktig person i prosjektet som prosessveileder. Svenske Brännlund har i mange år jobbet med kunstneriske prosjekt der ulike kunstutrykk møtes og finner et felles kunstnerisk språk og resultat. Han er også regissør, kunsthistoriker og samtidskunstner.

Innhold:
Gjennom kreative prosesser og gruppearbeid skal deltakerne jobbe fram et ferdig produkt som kombinerer låtskriving med et visuelt uttrykk. Innen visuell kunst kan det benyttes ulike teknikker og uttrykk, for eksempel maling, tegning, animasjon, projeksjoner, videokunst, tagtool, digitalkunst og installasjoner. Innen musikk kan ulike sjangre være utgangspunkt, som for eksempel rock, pop, jazz, rap og visesang mm.. Det blir tett oppfølging fra mentorene og prosessveilederen underveis.
Alle blir sett og hørt!

To samlinger i 2022
Prosjektet rommer to obligatoriske fysiske samlinger i Trondheim, mandag 4. og tirsdag 5. april samt mandag 8. og tirsdag 9. august 2022. De som velges ut til å være med i prosjektet Riis-prisen 2022 vil også i tillegg være med å kjempe om en pris! Riis-prisen 2022 har en pott på 80 000 kroner, og skal fordeles på tre prisvinnere. En egen jury får ansvaret for utvelgelsen.