Reguleringsplan for Fitjar sentrum, 2 gongs høyring,  skal handsamast i Fitjar formannskap onsdag 17. januar  som sak PS 8/22.

I saka vert synt til eksterne rapporter.  Disse ligg ikkje ved som vedlegg, men er tilgjengelig på lenkene under. 

Marinarkeologisk registrering

Flomfarekartlegging

Konsekvensutgreiing for naturmangfold elvemunning Fitjarelva

Verdivurdering for naturmanfold elvemunning Fitjarelva