Regjeringen ynskjer i denne perioden å få inn registrerte og uregistrerte våpen som til dømes arvevåpen og/eller våpen frå dødsbu. 

Våpena kan leverast inn på politistasjonen på Stord. 

Sjå meir info her om saka.