Som nok dei fleste har fått med seg, har det vore ei pågåande sak angåande arbeidsmiljøet på Fitjar rådhus. 

Advokatfirmaet som har undersøkt saka, har no levert ein rapport som vil bli behandla i kommunestyret måndag 15. mai 2023, kl. 14.00.

Møte vil bli halde for lukka dører. 

Den delen av rapporten som er offentleg er å finna her