Formålet med råda er å hjelpa folk å planleggja for dei mest grunnleggjande behova i ei krise: vatn, mat, varme og lys, informasjon, legemiddel og hygiene.

Les meir om dei oppdaterte råda på https://www.sikkerhverdag.no/