Les mer på regjeringen.no  Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner. 
og lottstift.no: Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner


Søknadsskjemaet for april–juni åpner tidligst medio august.