branntomt1.jpg 

   Ein milepel i arbeidet med ny brannstasjon
   vart nådd torsdag 15 oktober, då kjøpekontrakten
   for brannstasjonstomten i sentrum vart underteikna.

  Saka om kjøp av tomt til brannstasjon har vore handsama
  i Fitjar  formannskap 16.09, og i Fitjar kommunestyre den 30.09.