Hjort.jpeg

Vi har i dag meir kunnskap enn nokon sinne om stoda og utviklinga for hjortebestandane på vestlandet takka vere Overvåkingsprogrammet for hjortevilt Her finn ein data for utvikling av kjønns- og alderstruktur i takt med den kraftige bestandsveksten ein har hatt for hjort sidan byrjinga av 1990 talet.

Dei store bestandane vi har i dag skapar problem og utfordringar mange stader særleg for landbruksnæringa, men og for andre samfunnsområde. Korleis ser det ut og korleis kan vi byggje mindre, men meir produktive og robuste bestandar for framtida?

 

Møtestad : Fitjar kultur og idrettsbygg, seniorsenter i 2. etasje

Tid: Torsdag 18. august 2022, kl. 17.00 til 19.30

Foredragshaldar er Magnus Frøyen frå Norsk hjortesenter.

 

Vel møtt.