Opningstidar Fitjar Rådhus

Opningstid på rådhuset i vekene 27 - 31 (4. juli -  7. august) vert mellom kl. 10:00 -14:00

Rådhuset vert stengt for besøkjande i veke 29 og 30 (18. – 31. juli) grunna ferieavvikling. Det vil vera mogleg å gjennomføra digitale og fysiske møter etter avtale. 

Dei avdelingane som er bemanna kan nåast på telefon mellom kl. 10:00– 14:00 som oppsett under:

Veke 29 Veke 30 
Personalavdelinga 913 88 048      Personalavdelinga   913 88 048 
Helseavdelinga 906 37 805 Helseavdelinga 906 37 805
Plan- og utv.avd 534 58 535 Plan- og utv.avd 534 58 535
Landbrukskontoret 534 58 540 Økonomikontoret 534 58 538
Økonomikontoret 480 48 732 Oppvekst- og kulturavd. 464 32 989
IKT-avdelinga 947 99 891    

 

 Koronatestar kan hentast på "Videoen" i veke 29 og 30, medan Rådhuset er stengt. 

 

 

Fitjar Legekontor

Henning Engschøen har ferie veke 25 og 26.

Oleg Nesterenko har ferie veke 26, 27, 28 og 29

Maria Brata har ferie veke 31, 32, 33 og 34

Amor de la Cruz har ferie veke 30, 31 og 32

Fitjar helsestasjon

I sommar vil det bli noko redusert bemanning og opningstid ved helsestasjonen, grunna ferieavvikling. I utgangspunktet er opningstida mellom kl. 08:30 – 13:30.  Helsestasjonen er stengt i veke 29

Biblioteket

Betjent bibliotek har sommarstengt frå 24.06 -08.08. Sjølvbetjent bibliotek er open heile sommaren frå 7-22. Stikk innom biblioteket for å sikre deg lesestoff til sommaren og tilgang til sjølvbetjent bibliotek