Blå Kors gir eit tilbod til familiar med born i alderen 0-18 år. Alle familer kan søke på ferie der. EIn søker sjølv via nettsida deira her.

2023-A3-Høsttilbud.jpg