Som sikkert mange har fått med seg er det lite lys å finne i Fitjar sentrum og vidare sørover fylkesvegen for tida. Dette er ein feil som fylkeskommunen arbeider med å utbetre. Til opplysning dersom du saknar veglys.