fritidskortet2

Hausten er godt igang, Norge har opna opp, og masse aktiviteter for born og ungdom er starta opp att.

Minner difor om ordninga med bruk av Fritidskortet som du kan lesa om på denne nettsida