fritidskortet2

Har du eit barn som deltar på ein fast fritidsaktivitet?

Alle barn i alderen 6-18 år i pilotkommunane (Fitjar, Stord og Bømlo) får hausten 2021 og våren 2022 dekka inntil kr 1 000 i halvåret til deltakaravgift  til faste organiserte fritidsaktivitetar.

I tillegg samarbeider kommunen og lag og organisasjonar om å lage ein nettportal med oversikt over aktivitetar i kommunane våre og ordningar for å dekkja fleire kostnadar for barn og unge som har behov for det. 

Les meir om fritidskortet og korleis ditt barn kan få kr 1 000,- i halvåret til medlemskontingent for sin
aktivitet her