Stortinget har vedteke å forlenga straumstøtteordninga for frivillige organisasjoner til og med mars 2023.

Kultur- og likestillingsdepartementet har gitt Lotteri- og stiftelsestilsynet i oppdrag å forvalte tilskuddsordningen fremover. Kommunane skal difor ikkje behandle nye søknader om strømstøtte. 
Organisasjonene skal søke via skjema til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Lotteri- og stilftelsestilsynet vil opprette eit nytt søknadsskjema for tilskuddsordninga.

Lenke til søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister vil bli lagt ut på regjeringen.no og på lottstift.no 

For den forlengede perioden april 2022 – mars 2023 vil det være mulig å søke om strømstøtte kvart kvartal. Første søknadsrunde vil derfor bli i etterkant av andre kvartal 2022. For å unngå søknadsfrister i sommerferien vil søknadsskjemaet åpnes tidligst i august. 

Det legges opp til kvartalsvise søknader med mulighet til å søke for andre kvartal 2022 tidligst i august.

Ved spørsmål, ta kontakt med Anders Sætre på telefon 43 43 29 89 eller på e-post andsat@fitjar.kommune.no